Nyt på hjemmesiden

Læs de opsatte opslag vedr. Corona- regler for centeret.

De vigtigste regler er: Maksimalt 10 personer på matriklen, dvs. både ude og inde!

Vask hænder, vask hænder, vask hænder og overhold myndighedernes afstandskrav. Afsprit kontaktflader, når du forlader hallen (håndtag, armaturer m.m. på toiletter, lyskontakter, nøgleboks m.m.). Der må maksimalt være 8 personer ad gangen i samlingsrummet.

Siden om forhindringer og udstyr i hallen er opdateret.

img_3323